מוצרים

  • Bramor ppX

    PPK, ~3h Flight Time

  • Bramor C4EYE

    EYE-X HD2 gimbal camera, Manet encrypted datalink (256-bit AES)